Fem dagar på Urskogsleden
Watch unlimited for 30 days
All ages • Travel • Movies • Documentary • 56 min

Den här gången vandrar vi en ny vandringsled i Marsfjällen storslagna vildmark. Urskogsleden går genom ett stort, vilt och varierat naturområde utan att passera en enda bilväg. Sedan tidigare fanns en 17 kilometer lång vandringsled i området. Urskogsleden är en förlängning av den. Leden är nu totalt cirka fem mil lång och binder ihop naturreservaten Marsfjället och Dainan.

No comments
(Unlock video to read comments)